Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-03 - BG.6870.17.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 03.11.2022 r.

 

BG.6870.17.2022.MM 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 29

 

KW nr OP1G/00041071/4

0,1500 ha

Niekazanice

 

 

 

(S) w części obszary rolne, a w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest wśród gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz gruntami ornymi. Kształt działki to regularny czworokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do działki wąską drogą utwardzoną brukiem kamiennym. Na działce występują niewielkie pozostałości po zabudowaniach oraz dziko rosnące krzewy i drzewa. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg.

43 765,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Część działki nr 194/5

 

KW nr OP1G/00038197/9

 

 

0,0700 ha

Wysoka

 

 

 

(S) obszary rolne

Część działki o klasoużytku RIIIa z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 66,50 zł

 (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Działka nr 259/1

 

KW nr OP1G/00006880/1

Budynek zakładu opieki medycznej

 128,50 m2

Włodzienin

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

 

Część budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – ośrodek zdrowia.

Czynsz miesięczny 514,00 zł

  + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 15.12.2022 r. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 24.11.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.