Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-09 - BG.6870.14.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 09.09.2022 r.

 

BG.6870.14.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 556/3

 

KW nr OP1G/00023893/0

0,5401 ha

Bliszczyce

 

 

 

(S) obszary zieleni o szczególnym zagrożeniu powodzią, na których prawdopodobieństwo jest średnie i wynosi raz na 100 lat

Działka o klasoużytku RIIIa. Grunt o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze

 

Czynsz roczny  

513,10 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 189/3

 

KW nr OP1G/00030563/0

 

 

0,1500 ha

Jędrychowice

 

 

(S) obszary rolne

Działka o klasoużytku PsV. Grunt o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze

 

Czynsz roczny 

67,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 341/2

Lokal użytkowy

KW nr OP1G/00021372/8

 

28,2 m2

Branice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

 

Lokal usługowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czynsz miesięczny

200,00 zł  + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Najem nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 21.10.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.09.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.