Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-06 - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030

STOWARZYSZENIE SUBREGION POŁUDNIOWY
48-300 Nysa, ul. Piastowska 33
NIP 7532440921, REGON 365059105
KRS 0000629748

 

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Subregion Południowy z siedzibą w Nysie wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Subregionu tj. Powiatem Nyskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Gminą Pakosławice, Gminą Skoroszyce, Gminą Łambinowice, Gminą Lubrza, Gminą Branice, Gminą Biała, Gminą Grodków, Gminą Korfantów, Gminą Paczków, Gminą Otmuchów, Gminą Głuchołazy, Gminą Prudnik, Gminą Nysa, Gminą Kietrz, Gminą Baborów, Gminą Kamiennik i Gminą Głogówek zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Określone w strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Południowego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie
od 5 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Południowego, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Subregionu Południowego.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 10.10.2022 r. w następujący sposób:

1)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a)  poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion południowy konsultacje

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres:
subregionpoludniowy@gmail.com

c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki e-PUAP: /subregionpoludniowy/domyślna

2) papierowo:

a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa,

3)  Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 26.09.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów Samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji.pdf (395,79KB)
PDFUchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (613,84KB)
PDFformularz_konsultacji.pdf (168,83KB)
PDFProjekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030.pdf (3,93MB)