Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-08-22 - BG.6845.36.1.2022.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38/14 o pow. 1,0900 ha, nr KW OP1G/00005430/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Wysoka.

Branice, dnia 22.08.2022 r.

 

BG.6845.36.1.2022.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 22.08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 38/14 o pow. 1,0900 ha, nr KW OP1G/00005430/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Wysoka.
  2. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów.
  3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w I przetargu wynosiła: 1 700,00 zł/ rok- kwota zwolniona z  podatku VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość została wydzierżawiona za kwotę 5 600,00 zł.
  5. Dzierżawcą ww. nieruchomości został p. Kamil Smoluch.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Magdalen