Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

04-07-2011r. - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Branice, dnia 04.07.2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Branice Uchwały Nr V/38/11 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan miejscowy obejmuje obszar położony w sołectwie Branice, po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres siedziby Urzędu Gminy Branice:

Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 - 140 Branice.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Branice
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Murzyn
Data wytworzenia: 2011-06-30