Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-08-01 - BG.6870.12.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 01.08.2022 r.

 

BG.6870.12.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 252

 

KW nr OP1G/00028528/6

1,2700 ha

Dzierżkowice

 

 

 

(S) obszary rolne

Kształt działki korzystny. Grunt o klasoużytku Bz z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny  

1 206,50 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 228

 

KW nr OP1G/00023178/2

 

 

0,1900 ha

Jędrychowice

 

 

(S) obszary rolne

Część działki o korzystnym kształcie, dojazd drogą gruntową. Grunt z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 

140,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Działka nr 79/2

 

KW nr

OP1G/00025543/6

 

0,1400 ha

Jakubowice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest w centrum wsi wśród zabudowań mieszkalnych. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony jako BP. Kształt działki to regularny czworokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działka obecnie nie jest użytkowana. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg w ulicy.

38 450,00 zł

 

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 12.09.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 22.08.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.