Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-07-22 - Informacja o wyborze oferty na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Branice

Branice, dnia 21.07.2022 r.

 

Zamawiający:
Gmina Branice
48-140 Branice
Słowackiego 3

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE

nr sprawy
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych.

Dla części 1.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę Elektra S, ul. Skierniewicka 10A; 01-230 Warszawa

Ranking złożonych ofert:

Lp. WYKONAWCA Adres Wykonawcy NIP wielkość Cena
jednostkowa
netto
[zł/MWh]
Cena oferty brutto Ocena
punktowa
1 ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawczyce 1182126841 małe 1 883,00 zł 205 882,61 zł 73,71
2 Elektra S.A ul. Skierniewicka 10A; 01-230 Warszawa 7010379536 małe 1 388,00 zł 151 760,52 zł 100,00
3 Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 9570968370 duże 1 535,80 zł 167 920,61 zł 90,38
5 GREEN S.A. Ul. A. Słonimskiego 6 , 50-304 Wrocław 7010296402 małe 1 850,00 zł 202 274,47 zł 75,03


Dla części 2.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę Elektra S, ul. Skierniewicka 10A; 01-230 Warszawa

Ranking złożonych ofert:

Lp. WYKONAWCA Adres Wykonawcy NIP wielkość Cena
jednostkowa
netto
[zł/MWh]
Cena oferty brutto Ocena
punktowa
1 ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawczyce 1182126841 małe 1 883,00 zł 1 446 923,85 zł 73,71
2 Elektra S.A ul. Skierniewicka 10A; 01-230 Warszawa 7010379536 małe 1 388,00 zł 1 066 558,84 zł 100,00
3 Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 9570968370 duże 1 593,40 zł 1 224 391,11 zł 87,11
5 GREEN S.A. Ul. A. Słonimskiego 6 , 50-304 Wrocław 7010296402 małe 1 850,00 zł 1 421 566,18 zł 75,03

 

…………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu