Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27-12-2010r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy

Branice, dnia 27-12-2010r.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI


Urząd Gminy Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

o g ł a s z a :
nabór na stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy

Zadania stanowiska:

 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o środki pomocowe.
 2. Nadzór nad terminowością rozliczeń oraz nad terminowym dostarczania pism i załączników dotyczących środków zewnętrznych.
 3. Współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowychz jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi.
 4. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym:
  1. danych charakteryzujących rozwój Gminy,
  2. założeń społeczno – gospodarczych oraz założeń do budżetu,
  3. programów inwestycyjnych.
 5. Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym, szkołom oraz przedsiębiorcom o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych oraz pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych.
 6. Prowadzenie i koordynowanie działań związanych z realizacją programu Odnowa Wsi.
 7. Przygotowywanie dokumentacji związanej z promocją gminy oraz innych działań w zakresie promocji.
 8. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.

Pracownik będzie uprawniony do:

Reprezentowania gminy na zebraniach wiejskich oraz w innych instytucjach w sprawach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

Od kandydata oczekujemy:

Obywatelstwa polskiego, wykształcenia – wyższego, znajomości obsługi komputera, samodzielności, dyspozycyjności, właściwego interpretowania przepisów prawa, komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów, prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu.

 

Zapewniamy:

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, inne uprawnienia wynikające z kodeksu pracy.

 

Oferta pracy winna zawierać:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  „Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją”.
 6. Świadectwa pracy, opinie od poprzednich pracodawców.

składane dokumenty muszą być w oryginale lub uwierzytelnione notarialnie.

 

Ofertę należy składać:

Do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach do dnia 30 grudnia br. do godz. 10.00 wszystkie dokumenty w jednej zamkniętej kopercie wraz z opisem :
Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
„Nabór na stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy”

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 31 grudnia br. o godz. 900 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie 31 grudnia br o godz. 915.

 

Dodatkowe informacje:

Ubiegający się o zatrudnienie będą poinformowani o wynikach postępowania i o ostatecznym wyborze kandydata wraz z podaniem uzasadnienia dokonanego wyboru albo uzasadnieniu nie zatrudnienia poprzez ogłoszenie decyzji Wójta w dniu 30 grudnia o godz. 1000 Informacje te można uzyskać osobiście lub telefonicznie na stanowisku ds. kadr Urzędu Gminy Branice.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2010-12-27