Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-07-14 - BG.6840.20.6.2021.MM - III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działek nr 26 i 27, w miejscowości Niekazanice-Kałduny

Branice, 14.07.2022 r.

 

BG.6840.20.6.2021.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka nr 26 i 27

 

KW nr OP1G/00024625/8

0,1900 ha

Niekazanice - Kałduny

 

(S) w części obszary zabudowy wsi związane z rolnictwem, w części obszary rolne

19.08.2022r.

godz. 10:00

17 500,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

 2 000,00 zł

wpłata do

16.08.2022r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Opis: Działki zlokalizowane są bezpośrednio przy nielicznych zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny regularny czworokąt, niweleta lekko pofalowana. Porośnięte są dziko rosnącymi krzewami i drzewami, miejscami występują gruzowiska. Dojazd do działek wąską droga utwardzoną kamieniem polnym. Brak uzbrojenia technicznego.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.