Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-07-11 - BG.6220.4.17.2021.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice"

Obwieszczenie
Nr
BG.6220.4.17.2021.AW

o wystąpieniu do organu współdziałającego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację

 

 

                                                                                                                         Branice, dnia 04.07.2022r.

BG.6220.4.16.2021.AW

                                                                                  

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
UL. FIRMOWA 1
45-594 OPOLE

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2022 r. poz. 1029) proszę o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego  na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3 obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice"   

Inwestor:  VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław na ręce pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego

 

 

Załączniki: 

  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko + CD
  2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta Gminy Branice
Skarbnik Gminy
Beata Jamrozik

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce

 

Otrzymują:

  1. VOTUM GREEN PROJECT S.A. ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Patryka Rakowskiego
  2. a/a