Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09-03-2010r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. mieszkań komunalnych

Branice, dn. 09-03-2010r.

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI


Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

o g ł a s z a:
nabór na stanowisko ds. mieszkań komunalnych

 

Zadania stanowiska:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budownictwa komunalnego i budynku Urzędu Gminy - stwierdza zakupienie materiałów i urządzeń montowanych na stałe w pomieszczeniach Urzędu Gminy - prowadzi rejestr zamówień publicznych materiałów i urządzeń montowanych na stałe w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz związanych modernizacją zasobów lokalowych.
 2. Gospodarowanie zasobem lokalowym gminy.
 3. Windykacja należności czynszowych oraz z tytułu dzierżawy lokali należących do gminy.
 4. Uzgadnianie podłączenia komunalnych budynków do sieci urządzeń komunalnych.
 5. Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie gospodarowania lokalami.
 6. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.

Pracownik będzie uprawniony do:
Reprezentowania gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

Od kandydata oczekujemy:
Obywatelstwa polskiego, wykształcenia – wyższego, dobrej znajomości obsługi komputera, samodzielności, właściwego interpretowania przepisów prawa, łatwości tworzenia opracowań pisemnych, komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów, dyspozycyjności, prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

Zapewniamy:
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, inne uprawnienia wynikające z kodeksu pracy.

Oferta pracy winna zawierać:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Wyrażam zgodę na publikowania  moich danych osobowych zawartych w ofercie na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją”.
 6. Świadectwa pracy, opinie od poprzednich pracodawców,
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

składane dokumenty muszą być w oryginale lub uwierzytelnione notarialnie.

Ofertę należy składać 
Do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach do dnia 23 marca br. do godz. 15.00 wszystkie dokumenty w jednej zamkniętej kopercie wraz z opisem :
Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
„Nabór na stanowisko ds. mieszkań komunalnych”

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 24 marca br. o godz. 900 a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona będzie 24 marca br o godz. 930

Dodatkowe informacje:
Ubiegający się o zatrudnienie będą poinformowani o wynikach postępowania i o ostatecznym wyborze kandydata wraz z podaniem uzasadnienia dokonanego wyboru albo uzasadnieniu niezatrudnienia poprzez ogłoszenie decyzji Wójta w dniu 25 marca o godz. 900 Informacje te mogą uczestnicy postępowania uzyskać osobiście lub telefonicznie na stanowisku ds. kadrowych Urzędu.

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 09-03-2010r.