Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych

Branice, dnia 08.06.2022r.

 

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon

powstających w gospodarstwach rolnych

 

 

Odpady z działalności rolniczej

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi, więc obowiązek ich zagospodarowania spoczywa na rolniku.

Rolnik, będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady pochodzące z prowadzonej działalności, np. przez zlecenie tych czynności podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Odpadów z działalności rolniczej nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych, które odbierane są z posesji przez firmę wywozową. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiej, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Gmina nie może z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

W związku z powyższym, mając na uwadze z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.), poniżej podajemy dane podmiotu zbierającego odpady z folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

INTEREKO Sp. z o.o.

 ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

tel. 77/4515270