Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-06-08 - BG.6870.10.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 08.06.2022 r.

 

BG.6870.10.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 38/14

 

KW nr OP1G/00005430/5

1,0900 ha

Wysoka

 

 

(S) obszary rolne

Działka rolna (RII), kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny  

1 700,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 190/11

KW nr OP1G/00023893/0

65 m2

Branice

(P) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działka o klasoużytku RII. Dzierżawa z przeznaczeniem na  wiatę na odpady komunalne.

Czynsz miesięczny

84,50 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Działka nr 142

 

KW nr

OP1G/00024625/8

1,0700 ha

Niekazanice

(S) obszary rolne

Nieruchomość położona jest na obrzeżach wsi Niekazanice, dojazd drogą gruntową. Działka jest mocno zróżnicowana wysokościowo, w niewielkim obszarze użytkowana rolniczo, teren działki w części porośnięty dziko rosnącymi drzewami liściastymi i krzewami o znikomej wartości.

40 000,00 zł

 

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 20.07.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.06.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.