Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-05-24 - BG.6870.9.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 24.05.2022 r.

 

BG.6870.9.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 16

 

 

KW nr OP1G/00005430/5

0,4500 ha

Wysoka

 

 

 

(S) obszary rolne

Działka rolna (RII), kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny  950,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 373/1

KW nr OP1G/00031428/9

 

 

168 m2

Wódka

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na na cele gospodarcze.

Czynsz miesięczny

218,40 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 28

 

KW nr

OP1G/00031428/9

 

0,2700 ha

Wódka

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RII, kształt działki korzystny, dojazd drogą polną.

Czynsz roczny 256,50 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 05.07.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 14.06.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.