Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Gminy

  

Mienie Gminy Branice powstało w wyniku:

 

 1. Komunalizacji z mocy prawa - decyzje Wojewody Opolskiego od  n-ru G-IV-7227/628/91 do n-ru G-Iv-7227/646/91.

 2. W 1997 roku
  nabyto następujące składniki mienia:

  • działka zabudowana nr 332 pow.0,44ha w Branicach (akt notarialny z 24.01.1997r.),
  • przejęto działkę nr 196/3 o pow.0,50 ha wraz z budynkiem mieszkalnym w Wódce (decyzja Wojewody opolskiego nr G-IV-7227/84/97 z dnia 13.06.1997r.),
  • przejęto działki pod urządzeniami wodociągowymi we:
   Włodzieninie - 275/1, 308/1, 798/1, 306/2, 307/2, 101/1, 144, 306/1, 307/1 - o powierzchni 1,70ha, w Bliszczycach: Nr 490/2, 467/4, 467/6 o powierzchni - 0,41 ha, w Jęrychowicach: Nr 189/1 o pow. 0,02ha, w Wiechowicach Nr 123/2 o pow. 0,27ha. (decyzja Wojewody Opolskiego Nr G-IV-7227/84/97 z dnia 13.06.1997r.)
  • działka niezabudowana o pow. 0,03ha Nr 806/3 położona we Włodzieninie (akt notarialny z 30.10,1997 roku),
  • działka zabudowana (droga) Nr 256/1 o pow. 0,007ha w Wiechowicach (akt notarialny z 30.04.1997r. /przejście MRG/),
  • działki zabudowane Nr 903, 592, 812/1 w Branicach stanowiące budynek mieszkalny (ul. Mickiewicza), cegielnia Branice-Zamek, działka zabudowana altaną (akt notarialny z dnia 30.10.1997r.),

 3. W 1998 roku
  nabyto następujące składniki mienia:

  • działka pod wodociągiem (przepompownia) w Michałkowicach o pow. 0,33 ha (darowizna ze Skarbu Państwa),
  • działka zabudowana drogą w Bliszczycach o pow. 0,0372ha (darowizna ze Skarbu Państwa),
  • działki w liczbie 5 zajęte na Pracownicze Ogródki działkowe o pow. 6,9700ha w Branicach (decyzja Wojewody Opolskiego Nr G-IV-7227/90/98), działki w liczbie 12 w Branicach i Bliszczycach zabudowane, zajęte terenem osiedlowym - dotychczasowe zasoby mieszkaniowe Wojewódzkiego Szpitala o pow. 4,3906ha (decyzja Wojewody Opolskiego Nr G-IV-7227/194/98)
  • działki w liczbie 26 od Skarbu Państwa stanowiące dotychczas PFZ o pow. 4,8523ha w miejscowościach:
   Branice, Bliszczyce, Boboluszki,Jakubowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Wiechowice, Włodzienin, Wysoka (decyzja Wojewody Opolskiego Nr G-IV-7227/2-13/1998r.)

 4. W 1999 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:

  • działkę Nr 407 o pow. 0,06ha we wsi Lewice (akt notarialny z dnia 23.07.1999r.),

 5. W 2000 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:

  • działki Nr 247/1 o pow. 0,2545ha Nr 247/2 o pow. 0,0161 ha, Nr 247/3 o pow. 0,4451ha we wsi Wiechowice (akt notarialny z dnia 30.08.2000r.),
  • działka Nr 126/8 o pow. 0,09ha we wsi Wiechowice (akt notarialny z dnia 18.10.2000r.),

 6. W 2001 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:

  • - działkę Nr 826/1 o pow.0,03ha we wsi Włodzienin (akt notarialny z dnia 11.06.2001r.)

 7. W 2002 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:

  • działka Nr 281/2 o pow. 0,12ha w miejscowości Branice (Akt Notarialny z dnia 10.10.2002r.)

 8. W 2003 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:

  • działka o pow. 0,06ha w miejscowości Włodzienin zabudowana budynkiem (Decyzja Wojewody Opolskiego z 5.06.2003r.),
  • działka Nr 11/1, 24/3 o pow. 0,5349ha w miejscowościach Jędrychowice i Wysokiej zabudowane budynkami mieszkalnymi (Akt. Notarialny z 26.09.2003r),
  • działka niezabudowana Nr 11/2 o pow. 0,05 ha w Wysokiej (Akt Notarialny  z 26.09.2003 r.),
  • działki rolne Nr: 180/2, 182/5, 182/7, 183/2 i 184/1 w miejscowosci Branice o pow. 0,6317 ha (Akt Notarialny z 14.10.2003r. ),
  • działka Nr 78/11 o pow. 0,5406ha w miejscowości Turków zabudowana budynkami (Akt Notarialny z 30.10.2003r.)

 9. W 2004 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:

  • działka Nr 126/5 o pow. 0,12.00ha położona w miejscowości Wiechowice, na której usytuowany jest wodociąg (Akt Notarialny z 27.07.2004r.)
  • zamiana działek rolnych Nr 183/1, 180/13, 183/3, 198 należących do Grzegorza Gołuchowskiego o łącznej pow. 0,9814ha na działkę Nr 975/5 o pow. 0,9800ha w miejscowości Branice (Akt Notarialny z dnia 27.07.2004r.).

 10. W 2005 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:

  • działkę Nr 132/11 o pow. 1,2300ha, na której usytuowany jest cmentarz szpitalny (Akt Notarialny z dnia 06.06.2005r.) 
  • działki Nr 460/1 i 460/6 o łącznej pow. 0,1400ha. Na powyższych działkach usytuowany jest budynek mieszkalny Nr 81 - 6 rodzinny we wsi Bliszczyce (Akt Notarialny z dnia 06.06.2005r.)
  • przejęcie w zamian za zaległości podatkowe działki Nr 170 o pow. 0,1700ha zabudowanej budynkiem Nr 3 połozonej we wsi Dzbańce (Akt Notarialny z dnia 02.08.2005r.).  

 11. W 2006 roku
  nabyto następujące składniki majątkowe:
  • zamiana działek Nr 808/2 o pow. 0,4900ha na 1147/1 o pow. 0,5000ha położonych we Włodzieninie 
  • zamiana działek Nr 51 o pow. 0,0811ha na 34 o pow. 0,0528ha położonych w Uciechowicach.


Mienie komunalne Gminy na dzień 10 pażdziernika 2006r. przedstawia się w sposób następujący:

lp.
grunty
zabudow.
grunty
niezabud.
grunty
rolne
nieużytki
rowy
drogi
inne
grunty
razem
1.
36,57ha
34,99ha
35,00ha
8,31ha
30,02ha
315,61ha
9,54ha
470,04ha


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2005-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-21