Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2013 roku

Uchwała nr XLIV / 367 / 14 - Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

 

Uchwała nr XLIV / 366 / 14 - Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia spawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2013

 

Uchwała nr 116/2014 - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Branice za 2013r.

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu za 2013r.

 

Uchwała nr 410/2013 - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 września 2013r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budźetu za I półrocze 2013r.

 

 Rb-Z  - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-Z-2013-1kw.pdf (294,99KB)  PDFRb-Z-2013-2kw.pdf (294,69KB)  PDFRb-Z-2013-3kw.pdf (294,02KB) PDFRb-Z-2013-4kw.pdf (85,56KB)

 

 Rb-N  - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-N-2013-1kw.pdf (290,69KB)  PDFRb-N-2013-2kw.pdf (290,14KB)  PDFRb-N-2013-3kw.pdf (290,10KB) PDFRb-N-2013-4kw.pdf (290,65KB)

 

 Rb-30S  - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
   PDFRb-30S-2013-2kw.pdf (244,80KB)   PDFRb-30S-2013-4kw.pdf (244,99KB)

 

 Rb-28S  - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-28S-2013-1kw.pdf (1,12MB)  PDFRb-28S-2013-2kw.pdf (1,15MB)  PDFRb-28S-2013-3kw.pdf (1,17MB) PDFRb-28S-2013-4kw.pdf (1,16MB)

 

 Rb-27S  - Miesięczne sprawozdanie  z wykonania planu  dochodów  budżetowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-27S-2013-1kw.pdf (686,03KB)  PDFRb-27S-2013-2kw.pdf (750,11KB)  PDFRb-27S-2013-3kw.pdf (758,86KB) PDFRb-27S-2013-4kw.pdf (768,30KB)

 

 Rb-NDS  - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-NDS-2013-1kw.pdf (185,44KB)  PDFRb-NDS-2013-2kw.pdf (185,98KB)  PDFRb-NDS-2013-3kw.pdf (185,17KB) PDFRb-NDS-2013-4kw.pdf (184,95KB)