Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-02-02 - BG.6870.5.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 02.02.2022r.

 

BG.6870.5.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 313/95

 

 

KW nr OP1G/00015097/1

0,2110 ha

Turków

 

(S) w części obszary zabudowy wsi związane z rolnictwem, w części obszary zieleni

Działka zlokalizowana jest na skraju wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz gruntów ornych. Kształt działki to regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Część działki porośnięta drzewami i krzewami. Działka obecnie nieużytkowana. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg w ulicy.

33 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 368/1

 

KW nr OP1G/00002809/2

 

Działki nr 370

 

KW nr OP1G/00011652/2

0,7400 ha

Włodzienin

 

0,5500 ha

Włodzienin

(S) obszary zieleni

Działki stanowiące tereny zieleni, położone w pobliżu zabudowań wsi i w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów ornych. Kształt działek średniokorzystny, nieregularny wielokąt, rzeźba terenu lekko pochyła. Działka posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej.

 

37 900,00 zł

Darowizna nieruchomości na cel publiczny na rzecz Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego w Głubczycach.

Cześć działki nr 23/15

 

KW nr

OP1G/00033941/5

0,1046 ha

Michałkowice

(S) obszary rolne

Część działki z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

99,37 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 16.03.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 23.02.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.