Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-01-25 - BG.6840.14.5.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 25/1, o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice, miejscowości Niekazanice-Kałduny

Branice, dnia 25.01.2022 r.

 

BG.6840.14.5.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 25.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Branicach II przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 25/1 o pow. 0,1100 ha, nr KW OP1G/00006414/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice, miejscowości Niekazanice - Kałduny.
  2. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  w II przetargu  wynosiła: 10 000,00 zł sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 25 900,00 zł.
  5. Nabywcą ww. nieruchomości została Pani Kazimiera Dereń – Saeed.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Mróz