Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-01-20 - BG.6870.4.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 19.01.2022 r.

 

BG.6870.4.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 26 i 27

 

 

KW nr OP1G/00024625/8

0,1900 ha

Niekazanice - Kałduny

 

(S) w części obszary zabudowy wsi związane z rolnictwem, w części obszary rolne

Działki zlokalizowane są bezpośrednio przy nielicznych zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny regularny czworokąt, niweleta lekko pofalowana. Porośnięte są dziko rosnącymi krzewami i drzewami, miejscami występują gruzowiska. Dojazd do działek wąską droga utwardzoną kamieniem polnym. Brak uzbrojenia technicznego.

27 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Część działki nr 152/11

KW nr OP1G/00021372/8

 

 

 

30,80 m 2

 

Branice

(S) obszary zabudowy wsi związane z rolnictwem

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

 

80,04 zł

+ VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 9/49

 

KW nr

OP1G/00025201/7

 

12 m 2

Dzbańce - Osiedle

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki z przeznaczeniem na taras.

15,60 zł

+ VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 02.04.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 09.02.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.