Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2022 roku

Posiedzenie z dnia 19-12-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
L / 519 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PDFU_2022-12-19_L-519-22.pdf (163,46KB)
L / 518 / 22 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Branice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa PDFU_2022-12-19_L-518-22.pdf (160,13KB)
L / 517 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-12-19_L-517-22.pdf (4,03MB)
L / 516 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-12-19_L-516-22.pdf (133,23KB)
L / 515 / 22 w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 grudnia 2022r. na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2022-12-19_L-515-22.pdf (230,86KB)
L / 514 / 22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku
PDFU_2022-12-19_L-514-22.pdf (226,92KB)
L / 513 / 22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice PDFU_2022-12-19_L-513-22.pdf (162,63KB)
L / 512 / 22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2023-2026 PDFU_2022-12-19_L-512-22.pdf (5,71MB)
L / 511 / 22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok PDFU_2022-12-19_L-511-22.pdf (6,11MB)
L / 510 / 22 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Branice oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Branice na 2023 rok. PDFU_2022-12-19_L-510-22.pdf (438,39KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 28-11-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIX / 509 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-11-28_XLIX-509-22.pdf (4,35MB)
XLIX / 508 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-11-28_XLIX-508-22.pdf (108,85KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-11-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVIII / 507 / 22 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 PDFU_2022-11-21_XLVIII-507-22.pdf (353,08KB)
XLVIII / 506 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2022-11-21_XLVIII-506-22.pdf (154,13KB)
XLVIII / 505 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2022-11-21_XLVIII-505-22.pdf (156,27KB)
XLVIII / 504 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2022-11-21_XLVIII-504-22.pdf (154,14KB)
XLVIII / 503 / 22 w sprawie najmu lokalu PDFU_2022-11-21_XLVIII-503-22.pdf (152,89KB)
XLVIII / 502 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-11-21_XLVIII-502-22.pdf (153,63KB)
XLVIII / 501 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-11-21_XLVIII-501-22.pdf (154,39KB)
XLVIII / 500 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-11-21_XLVIII-500-22.pdf (153,32KB)
XLVIII / 499 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-11-21_XLVIII-499-22.pdf (155,44KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 17-10-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVII / 498 / 22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki PDFU_2022-10-17_XLVII-498-22.pdf (3,71MB)
XLVII / 497 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2022-10-17_XLVII-497-22.pdf (155,72KB)
XLVII / 496 / 22 zmieniająca uchwalę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata2022 - 2025 PDFU_2022-10-17_XLVII-496-22.pdf (4,23MB)
XLVII / 495 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-10-17_XLVII-495-22.pdf (113,90KB)
XLVII / 494 / 22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU_2022-10-17_XLVII-494-22.pdf (351,09KB)
XLVII / 493 / 22 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDFU_2022-10-17_XLVII-493-22.pdf (168,07KB)
XLVII / 492 / 22 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2022-10-17_XLVII-492-22.pdf (203,88KB)
XLVII / 491 / 22 w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Branice PDFU_2022-10-17_XLVII-491-22.pdf (174,10KB)
XLVII / 490 / 22 w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok. PDFU_2022-10-17_XLVII-490-22.pdf (160,27KB)
XLVII / 489 / 22 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat PDFU_2022-10-17_XLVII-489-22.pdf (185,79KB)
XLVII / 488 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-10-17_XLVII-488-22.pdf (154,37KB)
XLVII / 487 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-10-17_XLVII-487-22.pdf (154,30KB)
XLVII / 486 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-10-17_XLVII-486-22.pdf (154,74KB)
XLVII / 485 / 22 w sprawie najmu lokalu PDFU_2022-10-17_XLVII-485-22.pdf (153,67KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-09-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVI / 484 / 22 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej PDFU_2022-09-19_XLVI-484-22.pdf (594,41KB)
XLVI / 483 / 22 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających
w granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej
PDFU_2022-09-19_XLVI-483-22.pdf (969,46KB)
XLVI / 482 / 22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2022-09-19_XLVI-482-22.pdf (1,25MB)
XLVI / 481 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-481-22.pdf (153,72KB)
XLVI / 480 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-480-22.pdf (153,92KB)
XLVI / 479 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-479-22.pdf (153,78KB)
XLVI / 478 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-478-22.pdf (153,52KB)
XLVI / 477 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-477-22.pdf (153,61KB)
XLVI / 476 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-476-22.pdf (153,42KB)
XLVI / 475 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-475-22.pdf (154,08KB)
XLVI / 474 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-09-19_XLVI-474-22.pdf (153,88KB)
XLVI / 473 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośc PDFU_2022-09-19_XLVI-473-22.pdf (154,97KB)
XLVI / 472 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 – 2025 PDFU_2022-09-19_XLVI-472-22.pdf (3,57MB)
XLVI / 471 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-09-19_XLVI-471-22.pdf (95,01KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 08-08-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLV / 470 / 22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice PDFU_2022-08-08_XLV-470-22.pdf (170,44KB)
XLV / 469 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025 PDFU_2022-08-08_XLV-469-22.pdf (4,26MB)
XLV / 468 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-08-08_XLV-468-22.pdf (99,36KB)
XLV / 467 / 22 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDFU_2022-08-08_XLV-467-22.pdf (161,68KB)
XLV / 466 / 22 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/312/21 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2022-08-08_XLV-466-22.pdf (164,04KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 20-06-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIV / 465 / 22 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków PDFU_2022-06-20_XLIV-465-22.pdf (158,94KB)
XLIV / 464 / 22 w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego realizacji części zadania publicznego pn.: „Dożynki Wojewódzkie 2022” PDFU_2022-06-20_XLIV-464-22.pdf (158,70KB)
XLIV / 463 / 22 w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania publicznego pn.: „Tylko najlepsi zostają strażakami” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego 2022 r. — IV edycja” PDFU_2022-06-20_XLIV-463-22.pdf (160,20KB)
XLIV / 462 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-06-20_XLIV-462-22.pdf (3,65MB)
XLIV / 461 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-06-20_XLIV-461-22.pdf (127,01KB)
XLIV / 460 / 22 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2022-06-20_XLIV-460-22.pdf (203,14KB)
XLIV / 459 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-459-22.pdf (153,96KB)
XLIV / 458 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-458-22.pdf (154,89KB)
XLIV / 457 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-457-22.pdf (153,93KB)
XLIV / 456 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-456-22.pdf (154,25KB)
XLIV / 455 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-455-22.pdf (154,21KB)
XLIV / 454 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-454-22.pdf (153,73KB)
XLIV / 453 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-453-22.pdf (155,03KB)
XLIV / 452 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2022-06-20_XLIV-452-22.pdf (154,61KB)
XLIV / 451 / 22 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 PDFU_2022-06-20_XLIV-451-22.pdf (157,89KB)
XLIV / 450 / 22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2021 PDFU_2022-06-20_XLIV-450-22.pdf (154,78KB)
XLIV / 449 / 22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania PDFU_2022-06-20_XLIV-449-22.pdf (153,91KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 16-05-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIII / 448 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-05-16_XLIII-448-22.pdf (4,28MB)
XLIII / 447 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-05-16_XLIII-447-22.pdf (120,41KB)
XLIII / 446 / 22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Branice PDFU_2022-05-16_XLIII-446-22.pdf (159,94KB)
XLIII / 445 / 22 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027 PDFU_2022-05-16_XLIII-445-22.pdf (584,94KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 25-04-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLII / 444 / 22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2022r.” PDFU_2022-04-25_XLII-444-22.pdf (346,73KB)
XLII / 443 / 22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki – Etap I PDFU_2022-04-25_XLII-443-22.pdf (1,14MB)
XLII / 442 / 22 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Branice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa PDFU_2022-04-25_XLII-442-22.pdf (158,86KB)
XLII / 441 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-04-25_XLII-441-22.pdf (3,57MB)
XLII / 440 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-04-25_XLII-440-22.pdf (101,92KB)
XLII / 439 / 22 w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” PDFU_2022-04-25_XLII-439-22.pdf (19,93MB)
XLII / 438 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-04-25_XLII-438-22.pdf (154,84KB)
XLII / 437 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-04-25_XLII-437-22.pdf (152,96KB)
XLII / 436 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-04-25_XLII-436-22.pdf (152,90KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-03-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLI / 435 / 22 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wysoka PDFU_2022-03-21_XLI-435-22.pdf (291,26KB)
XLI / 434 / 22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok PDFU_2022-03-21_XLI-434-22.pdf (208,03KB)
XLI / 433 / 22 zmieniająca uchwalę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022 - 2025 PDFU_2022-03-21_XLI-433-22.pdf (4,27MB)
XLI / 432 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-03-21_XLI-432-22.pdf (98,62KB)
XLI / 431 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2022-03-21_XLI-431-22.pdf (153,44KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-02-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XL / 430 / 22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2022 r.” PDFU_2022-02-21_XL-430-22.pdf (339,14KB)
XL / 429 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025 PDFU_2022-02-21_XL-429-22.pdf (4,14MB)
XL / 428 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-02-21_XL-428-22.pdf (127,66KB)
XL / 427 / 22 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków PDFU_2022-02-21_XL-427-22.pdf (1,49MB)
XL / 426 / 22 zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Branice
PDFU_2022-02-21_XL-426-22.pdf (167,69KB)
XL / 425 / 22 zmieniająca określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2022-02-21_XL-425-22.pdf (163,75KB)
XL / 424 / 22 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Branice oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Branice na 2022 rok PDFU_2022-02-21_XL-424-22.pdf (438,93KB)
XL / 423 / 22 w sprawie udzielenia przez Gminę Branice pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na realizację zadania pt. „Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 1220O w Branicach na wysokości Ośrodka Terapii
Uzależnień”
PDFU_2022-02-21_XL-423-22.pdf (161,43KB)
XL / 422 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-422-22.pdf (158,08KB)
XL / 421 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-421-22.pdf (154,44KB)
XL / 420 / 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-420-22.pdf (154,38KB)
XL / 419 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-419-22.pdf (153,76KB)
XL / 418 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-418-22.pdf (153,90KB)
XL / 417 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-417-22.pdf (152,97KB)
XL / 416 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-416-22.pdf (153,41KB)
XL / 415 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-415-22.pdf (519,22KB)
XL / 414 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-02-21_XL-414-22.pdf (520,91KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 17-01-2022r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIX / 413 / 22 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU_2022-01-17_XXXIX-413-22.pdf (156,92KB)
XXXIX / 412 / 22 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Nr XXXV/369/21 Rady Gminy Branice z dnia 15 listopada 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych PDFU_2022-01-17_XXXIX-412-22.pdf (1,87MB)
XXXIX / 411 / 22 w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych PDFU_2022-01-17_XXXIX-411-22.pdf (161,07KB)
XXXIX / 410 / 22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2022-01-17_XXXIX-410-22.pdf (402,18KB)
XXXIX / 409 / 22 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2022-2030 PDFU_2022-01-17_XXXIX-409-22.pdf (288,65KB)
XXXIX / 408 / 22 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025 PDFU_2022-01-17_XXXIX-408-22.pdf (4,58MB)
XXXIX / 407 / 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2022-01-17_XXXIX-407-22.pdf (136,11KB)
XXXIX / 406 / 22 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2022-01-17_XXXIX-406-22.pdf (209,52KB)
XXXIX / 405 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-405-22.pdf (153,14KB)
XXXIX / 404 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-404-22.pdf (154,07KB)
XXXIX / 403 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-403-22.pdf (153,62KB)
XXXIX / 402 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-402-22.pdf (152,66KB)
XXXIX / 401 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-401-22.pdf (154,16KB)
XXXIX / 400 / 22 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2022-01-17_XXXIX-400-22.pdf (154,05KB)