Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-01-14 - BG.6870.1.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 14.01.2022r.

 

BG.6870.1.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Część działki nr 812/1

KW nr OP1G/00023251/8

 

25 m2

Branice

 

(P) tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej

Użyczenie części działki z przeznaczeniem na urządzenia pomiarowe
i telekomunikacyjne stacji IMGW PIB.

Użyczenie nieruchomości - zwolnione z opłat.

 

Użyczenie na okres 10 lat.

Działka nr 163/5

KW nr OP1G/00023927/8

 

 

 

0,5003 ha

Dzbańce

(S) obszary rolne

Działka o klasoużytku RIIIa i RIVa  użytkowana pod uprawy polowe. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma.

 

33 300,00 zł

Zamiana nieruchomości na działkę nr 163/6 w Dzbańcach.

Działka nr 929/1

KW nr OP1G/00021372/8

 

 

0,2000 ha

Branice

(S) obszary rolne

Działka rolna o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

190,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 25.02.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 04.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.