Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-01-07 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy ogrodowej, słonecznej i szkolnej w Branicach

Branice, dnia 05.01.2022 r..

Zamawiający:
Gmina Branice
7481518612
48-140 Branice
Słowackiego 3

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OGRODOWEJ, SŁONECZNEJ I SZKOLNEJ W BRANICACH

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne
Art. 257 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiającemu nie przyznano środków na realizację zadania.

Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

 

 

…………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu