Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-12-17 - BG.6870.29.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 17.12.2021r.

 

BG.6870.29.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie
w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Część działki nr 1301

KW nr OP1G/00032710/0

 

4 m2

Branice

 

(S) obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Użyczenie części działki z przeznaczeniem na urządzenia pomiarowe
i telekomunikacyjne stacji IMGW PIB.

Użyczenie nieruchomości - zwolnione z opłat.

 

Użyczenie na okres 10 lat.

Część działki nr 242

KW nr OP1G/00023893/0

 

 

 

0,2500 ha

Lewice

(S) obszary rolne

Działki o klasoużytku RIIIa  z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

137,50 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 23/15

KW nr OP1G/00033941/5

 

 

0,0658 ha

Michałkowice

(S) obszary rolne

Część działki rolnej o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

36,19 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.01.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.01.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.