Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-11-27 - BG.6870.24.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 17.11.2021r.

 

BG.6870.24.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Część działki 357/1

KW nr OP1G/00021372/8

   15 m2

  Branice

 

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Fragment gruntu położony
bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy Branice z przeznaczeniem na usytuowanie paczkomatu.

Czynsz miesięczny

750 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

Działka nr 103/5

KW nr OP1G/00023893/0

 

0,5234 ha

Branice

(S) obszary rolne

Działka z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Kształt korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

303,68 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku

 

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 807/1

KW nr OP1G/00025635/8

 

 

 

 4 m2

Branice

(P) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia usługami handlu, gastronomii i rzemiosła

Użyczenie części działki z przeznaczeniem na urządzenia pomiarowe
i telekomunikacyjne stacji IMGW PIB.

Użyczenie nieruchomości - zwolnione z opłat.

 

Przedłużenie umowy na okres 10 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 29.12.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 08.12.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.