Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-11-08 - BG.271.06.2021.BS - Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Branice

Branice, dnia 08.11.2021r.
 

Zamawiający:
Gmina Branice
48-140 Branice
Słowackiego 3

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 326 702,90 zł.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

WYKONAWCA

NIP

Cena
jednostkowa
netto [zł/MWh]

Cena oferty brutto

1

ENTRADE sp. z o.o., Poznańska 86/88,
05-850 Jawczyce

1182126841

588,00 zł

370 510,79 zł

2

ENERGA Obrót SA Al.. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk

9570968370

523,80 zł

330 057,06 zł

 

…………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu