Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-10-19 - BG.6840.8.3.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 34 o pow. 0,3500 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice, miejscowości Niekazanice-Kałduny.

Branice, dnia 19.10.2021 r.

 

BG.6840.8.3.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 19.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach II przetargu ustnego nieograniczonego.

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka  nr 34 o pow. 0,3500 ha, nr KW OP1G/00032568/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice, miejscowości Niekazanice - Kałduny.
  2. Do przetargu nie przystąpił jeden oferent.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości w II przetargu  wynosiła: 27 900,00 zł sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 28 200,00 zł.
  5. Nabywcą ww. nieruchomości zostali Państwo Patrycja i Michał Łabuz.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Magdalena Mróz