Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-30 - BG.271.05.2021.BS - Informacja o wyborze oferty na zadanie: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Branice

Branice, dnia 30.09.2021.r.

Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE
nr sprawy BG.271.05.2021.BS

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę ELEKTRA SA, Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

Ranking złożonych ofert:

Lp.

WYKONAWCA

NIP

Cena oferty
brutto

Ocena
punktowa
cena energii

1

ENTRADE sp. z o.o., Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

1182126841

346 970,37 zł

85,49

2

ELEKTRA SA, Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

7010379536

296 609,81 zł

100,00

3

INNOGY Polska SA, Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

5250000794

302 163,36 zł

98,16

4

ENERGA Obrót SA Al.. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

9570968370

305 445,00 zł

97,11

 

Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. :

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………...
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu