Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-29 - BG.271.4.2021.BS - Informacja o wyborze oferty na zadanie: zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gminy Branice

Branice, dnia 29.09.2021.r.


Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY BRANICE
nr sprawy BG.271.4.2021.BS

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5, złożoną przez wykonawcę RESPECT Energy SA, 01-793 Warszawa, Ludwika Rydygiera 8
Ranking złożonych ofert:

Lp.

WYKONAWCA

NIP

Cena oferty
brutto

Ocena
punktowa
cena energii

1

ENTRADE sp. z o.o., Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

1182126841

170 069,77 zł

82,19

3

INNOGY Polska SA, Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

5250000794

139 971,93 zł

99,87

4

RENPRO Spółka z o.o., 70-515 Szczecin, Małopolska 43

8542166221

146 870,00 zł

95,18

5

RESPECT Energy SA, 01-793 Warszawa, Ludwika Rydygiera 8

8762459238

139 786,34 zł

100,00

6

ENERGA Obrót SA Al.. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

9570968370

143 838,56 zł

97,18

 

Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez wykonawcę:

  1. ELEKTRA SA, Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ust. 5 ustawy Pzp,
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę na formularzu, w którym błędnie wpisana była wielkość zużycia energii elektrycznej.


………………………………………………………………………………………………………………………...
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu