Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-23 - BG.271.05.2021.BS - Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Branice

Branice, dnia 23.09.2021 r.
 

Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRANICE
sprawy BG.271.05.2021.BS

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 288 916,45 zł brutto.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp. WYKONAWCA NIP Cena
jednostkowa
netto [zł/MWh]
Zużycie
[MWh]
Cena oferty brutto
1 ENTRADE sp. z o.o., Poznańska
86/88, 05-850 Jawczyce
1182126841 549,80 zł 513,077 346 970,37 zł
2 ELEKTRA SA, Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa
7010379536 470,00 zł 513,077 296 609,81 zł
3 INNOGY Polska SA, Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, 00-347
Warszawa
5250000794 478,80 zł 513,077 302 163,36 zł
4 ENERGA Obrót SA Al..
Grunwaldzka 472, 80-309
Gdańsk
9570968370 484,00 zł 513,077 305 445,00 zł

 

Dokument źródłowy:   PDF2021-09-23 - Branice - zakup energii obiekty - Informacja z otwarcia ofert.pdf (213,71KB)

 

…………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu