Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-23 - BG.271.4.2021.BS - Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gminy Branice

Branice, dnia 23.09.2021 r.
 

Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY BRANICE

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania 140 662,05 zł brutto.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp. WYKONAWCA NIP Cena
jednostkowa
netto [zł/MWh]
Zużycie
[MWh]
Cena oferty brutto
1 ENTRADE sp. z o.o.,
Poznańska 86/88, 05-850
Jawczyce
1182126841 549,80 zł 251,488 170 069,77 zł
2 ELEKTRA SA, Skierniewicka
10a, 01-230 Warszawa
7010379536 434,31 zł 249,797 133 441,88 zł
3 INNOGY Polska SA,
Wybrzeże Kościuszkowskie
41, 00-347 Warszawa
5250000794 452,50 zł 251,488 139 971,93 zł
4 RENPRO Spółka z o.o., 70-
515 Szczecin, Małopolska 43
8542166221 474,80 zł 251,488 146 870,00 zł
5 RESPECT Energy SA, 01-793
Warszawa, Ludwika
Rydygiera 8
8762459238 451,90 zł 251,488 139 786,34 zł
6 ENERGA Obrót SA Al..
Grunwaldzka 472, 80-309
Gdańsk
9570968370 465,00 zł 251,488 143 838,56 zł

 

 

Dokument źródłowy:    PDF2021.09.23 Branice oświetlenie Informacja z otwarcia ofert.pdf (214,53KB)

 

…………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu