Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-22 - BG.6870.20.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 22.09.2021r.

 

BG.6870.20.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 36

KW nr OP1G/00023926/1

 

0,0505 ha

Uciechowice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencja zabudowy związanej z rolnictwem

Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Kształt działki korzystny regularny czworokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

 

22 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

Działka nr 135

 

KW nr OP1G/00023893/0

 

 

 

1,5800 ha

Branice

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Działka rolna o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

2 500,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 28/2

KW nr OP1G/00035606/9

 

 

0,1900 ha

Wiechowice

(S) obszary rolne

Działka rolna o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

104,50 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 03.11.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 13.10.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.