Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-09-10 - BG.6870.19.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 10.09.2021 r.

 

BG.6870.19.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Cześć działki nr 157

KW nr OP1G/00038853/6

 

0,0018 ha

Posucice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki z przeznaczeniem na garaż blaszany.

 

Czynsz miesięczny

27,00 zł

+ VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki, płatność do 25 dnia każdego miesiąca

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 238

KW nr OP1G/00030563/0

 

 

 

0,1300 ha

Jędrychowice

(S) obszary rolne

Część działki z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

39,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 975/4

KW nr OP1G/00023893/0

 

 

0,5064 ha

Branice

 

(P) tereny rolnicze

Część działki o klasoużytku Rii i RIIIa  z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

306,37 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 22.10.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.10.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.