Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej

  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BRANICACH
 
I. Postanowienia wstępne
 
§ 1
 
1.      Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach zwany dalej regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach.
2.      Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich bibliotek publicznych-filii- należących do GBP i działających na terenie gminy.
 
II. Postanowienia ogólne
 
          § 2
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach jako instytucja kultury realizuje określone w jej statucie zadania:
-         gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
-         udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu
-         prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
-         popularyzacja książki i czytelnictwa
-         współdziałanie z instytucjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspakajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych gminy.
 
§ 3
 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, wytyczne.
 
§ 4
 
Strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach stanowi: 
 GBP Branice
  filie:
                                                                                                                                     Bliszczyce
       -     Wiechowice
       -     Włodzienin.
 
§ 5
 
Pracą w GBP w Branicach kieruje kierownik, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za całokształt pracy bibliotek na terenie gminy.
Pracownicy zatrudnieni w filiach odpowiadają za ich funkcjonowanie przed kierownikiem. Zadania i wymagania określają szczegółowe zakresy czynności i regulamin pracy. Obowiązki płacowe określa regulamin wynagradzania i regulamin premiowania.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2003-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-11