Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-08-06 - BG.6870.18.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 06.08.2021r.

BG.6870.18.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 25/1

KW nr OP1G/00006414/4

 

0,1100 ha

Niekazanice

Niekazanice -Kałduny

 

(S) w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem, a w części obszary rolne

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz gruntów rolnych. Obecnie nieużytkowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Brak uzbrojenia technicznego. Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą o nawierzchni z kostki brukowej.

 

 

18 300,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

Działka nr 426/2

KW nr OP1G/00033167/5

 

 

 

0,2300 ha

Lewice

(S) w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem, a w części obszary rolne

Działka zlokalizowana jest pośrodku wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz gruntów ornych. Według wypisu z rejestru gruntów stanowi teren Bp, Lzr- RIIIa oraz RIIIa. Kształt działki korzystny regularny czworokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne – brak. Działka obecnie jest nieużytkowana, porośnięta drzewami i krzewami dziko rosnącymi.

15 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

Cześć działki nr 674/33

KW nr OP1G/00025201/7

 

 

30 m2

Włodzienin

Włodzienin -Kolonia

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na garaż blaszany.

30,00 zł

+ VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki,

czynsz miesięczny, płatność do 25 dnia każdego miesiąca

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 17.09.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 27.08.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.