Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-08-05 - BG.6840.12.4.2020.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 374 i 850/1 o łącznej pow. 1,1400 ha, nr KW OP1G/00006072/4 i OP1G/00028303/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Lewice

Branice, dnia 04.08.2021 r.

BG.6840.12.4.2020.MM

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 04.08.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach II przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 374 i 850/1 o łącznej pow. 1,1400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lewice, nr KW OP1G/00006072/4 i OP1G/00028303/3.
  2. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  w II przetargu  wynosiła:  35 000,00 zł kwota zwolniona z podatku VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość nie została sprzedana.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej