Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o strukturze informacyjnej gminy

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej :

art. 4.1 Obowiązane  do udostepniania  informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności : 1) organy wladzy publicznej, {...}
art.6.1 Udostepnieniu podlega informacja  publiczna , w szczególności o :
{...}
2) o podmiotach, o ktorych m,owa w art.4 ust.1, w tym o :
a/statusie prawnym lub formie prawnej,
b/organizacji,
c/podmiocie dzialalności i kompetencji,
d/organach i osobach sprawujacych  w nich funkcje i kompetencjach,
e/strukturze  własnościowej podmiotów o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3-5,
f/majatku, ktorym dysponują,
3) zasadach funkcjonowania  podmiotów, o ktorych mowa w art.4 ust.1, w tym o :
a/trybie działania  władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b/trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w kresie wykonywania  zadań  publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c/sposobach  stanowienia aktów publicznoprawnych,
d/sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e/stanie  przyjmowanych spraw , kolejności ich załatwiania i rozstrzygania ,
f/prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostepniania danych w nich zawartych.
4) danych publicznych , w tym :
a/treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
- dokumentacja przebiegu i efektów komntroli oraz wystapienia, stanowiska, wnioski i opinie  podmiotów ją przeprowadzających ,
b/stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów kodeksu karnego ,
c/treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d/informacja o stanie państwa , sammorządów i ich jednostek organizacyjnych , 
{...}


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Jan Nowak
Data udostępnienia w BIP: 2003-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-25