Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-29 - BG.6733.2.11.2021.BI - Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowa wieży stalowej, kontenera technicznego wraz z kanalizacją teletechniczną łączącą budynek z kontenerem i drogą kablową łączącą nową wieżę stalową z kontenerem, dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej dla Tauron Dystrybucja S.A.”

Branice, dnia 28.07.2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.2.11.2021.BI
z dnia 28.07.2021 r.

 

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowa wieży stalowej, kontenera technicznego wraz z kanalizacją teletechniczną łączącą budynek z kontenerem i drogą kablową łączącą nową wieżę stalową z kontenerem, dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej dla Tauron Dystrybucja S.A.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 316/8 i 316/9, obręb Posucice, gmina Branice.

 

Stosownie do art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

„Budowa wieży stalowej, kontenera technicznego wraz z kanalizacją teletechniczną łączącą budynek z kontenerem i drogą kablową łączącą nową wieżę stalową z kontenerem, dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej dla Tauron Dystrybucja S.A.”

przewidzianej do realizacji na działkach nr 316/8 i 316/9, obręb Posucice, gmina Branice

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Piotra Wysockiego, działającego pod firmą ATEM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice i Posucice
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl