Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24G/12 - z dnia 4 lipca 2012r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za użytkowanie gruntów i lokali gminnych

Zarządzenie Nr 24G/12
Wójta Gminy Branice
z dnia 4 lipca 2012 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za użytkowanie gruntów i lokali gminnych

Na podstawie art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U,. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustalić wysokość miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe typu: garaże , komórki i inne pomieszczenia gospodarcze gminne nie przekraczające 30 m2 :
  1. w miejscowości Branice na 2,50 złotych plus VAT za 1m2.
  2. we wszystkich miejscowościach gminy poza Branicami na 1,50 złotych plus VAT za 1 m2.
 1. Ustalić wysokość miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe typu : garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze gminne od 30 m2 do 100 m2 na 0,95 złotych plus VAT za 1 m2.
 2. Ustalić wysokość miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe typu: garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze gminne przekraczające 100 m2 we wszystkich miejscowościach gminy na 0,50 złotych plus VAT za 1 m2.
  W indywidualnych przypadkach stawka ta może być zmniejszona przez Wójta Gminy. Czynnikami branymi pod uwagę będą: stan techniczny, położenie, stan zagospodarowania oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zastosować 25 % obniżkę stawki w przypadku gdy pomieszczenia te nie posiadają wyposażenia w media typu : energia, woda, ogrzewanie itp.
 4. Ustalić wysokość stawki czynszu za zabudowania gospodarcze i budynki użytkowane rolniczo według stawek stosowanych przez Agencje Własności Rolnej.

 

§ 2.

Ustalić wysokość stawki za grunt gminny wykorzystywany przez dzierżawcę na:

 1. działalność gospodarczą - wysokości 2,50 złotych plus VAT za 1 m2 prowadzoną na mieniu gminy o powierzchni do 30 m2
 2. działalność gospodarczą - wysokości 0,50 złotych plus VAT za 1 m2 prowadzoną na mieniu gminy o powierzchni pow. 30 m2
 3. użytkowanie rolniczo w wysokości 3 % wartości gruntów rolnych w stosunku rocznym, wyrażonej w kwintalach żyta według cen stosowanych przy sprzedaży gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
 4. na inne cele nie wymienione wyżej w wysokości 1,00 złotych plus VAT za 1m2.

§ 3

Ustalić stawkę za korzystanie z anten zbiorczych w gospodarstwie domowym w wysokości 2,50 złotych od 1 gniazdka.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 3G/09 Wójta Gminy Branice z 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za użytkowanie gruntów i lokali gminnych

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 

 

Dokument źródłowy [ PDFZarządzenie_Nr_24G-12_04-07-2012.pdf (29,34KB)

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2012-07-04