Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-13 - BG.6220.2.60.2018.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”

Branice, dnia 13.07.2021r.

 

BG.6220.2.60.2018.AW

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRANICE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Branice

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 04.06.2021r., na wniosek Państwa Anety i Pawła Kopeczek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach można się zapoznać w siedzibie w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 w godzinach urzędowania – biuro nr 4.

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach pod adresem http://bip.branice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Branicach

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

od dnia 13.07.2021r. do 27.07.2021r.

 

PDFDecyzja_BG_6220_2_59_2018_AW_2021_06_04.pdf (11,00MB)

 

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut