Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 32g/10, z dnia 23 września 2010r. - w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 32G/10
WÓJTA GMINY BRANICE
Z DNIA 23 września 2010 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami)


Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

§ 1

Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Są to tablice ogłoszeń w sołectwach:

 1. Branice,
 2. Boboluszki,
 3. Bliszczyce,
 4. Dzbańce Osiedle,
 5. Dzbańce,
 6. Dzierżkowice,
 7. Gródczany,
 8. Jabłonka,
 9. Jakubowice,
 10. Jędrychowice,
 11. Lewice,
 12. Michałkowice,
 13. Niekazanice,
 14. Posucice,
 15. Turków,
 16. Uciechowice,
 17. Wiechowice,
 18. Włodzienin,
 19. Wódka,
 20. Wysoka,
 21. Włodzienin-Kolonia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Branice i umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Herbut
Data wytworzenia: 2010-09-27