Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-07 - BG.6870.14.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 06.07.2021 r.

 

BG.6870.14.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 280/3

KW nr OP1G/00025168/3

 

0,1300 ha

Bliszczyce

(S) Z – obszary zieleni

Działka zlokalizowana jest pośród gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz gruntami rolnymi, otoczona jest rowem mielioracyjnym. Na działce zlokalizowanych jest kilka drzew. Ukształtowanie mało korzystne, niweleta nieregularna z licznymi przewyższeniami, kształt nieregularny, wąski wielokąt. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z ewidencją gruntu symbol klasoużtku to S-RIIIa.

 3 100,00zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

Działka nr 103/5

KW nr OP1G/00023893/0

 

0,5234 ha

Branice

(S) R – obszary rolne

Działka z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Kształt korzystny, dojazd drogą gruntowa.

Czynsz roczny

220,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku

 

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 188/1

KW nr OP1G/00040659/3

 

 

 

0,4000 ha

Branice

(P) U- teren zabudowy usługowej, MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntowa.

Działka z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

220,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku

 

Przedłużenie umowy na okres 1 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 16.08.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 26.07.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.