Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3G/09 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za użytkowanie gruntów i lokali gminnych

Zarządzenie Nr 3G/09

Wójta Gminy Branice

z 19 stycznia 2009 r.


 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za użytkowanie gruntów i lokali gminnych


 

Na podstawie art. 30 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U,. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami )


 

zarządzam, co następuje :


 

§ 1

 1. Ustalić wysokość miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe typu: garaże , komórki i inne pomieszczenia gospodarcze gminne nie przekraczające 30 m2 :

  • w miejscowości Branice na 1,80 złotych plus VAT za 1m2.
  • we wszystkich miejscowościach gminy poza Branicami na 1.06 złotych plus VAT za 1 m2

 1. Ustalić wysokość miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe typu: garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze gminne przekraczające 100 m2 we wszystkich miejscowościach gminy na 0,32 złotych plus VAT za 1 m2.
  W indywidualnych przypadkach stawka ta może być zmniejszona przez Wójta Gminy. Czynnikami branymi pod uwagę będą: stan techniczny, położenie, stan zagospodarowania oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. Zastosować 25 % obniżkę stawki w przypadku gdy pomieszczenia te nie posiadają wyposażenia w media typu : energia , woda , ogrzewanie itp.

 3. Ustalić wysokość stawki czynszu za zabudowania gospodarcze i budynki użytkowane rolniczo według stawek stosowanych przez Agencje Własności Rolnej.


 

§ 2.

Ustalić wysokość stawki za grunt gminny wykorzystywany przez dzierżawcę na:

 1. działalność gospodarczą - wysokości 2,04 złotych plus VAT za 1 m2 prowadzoną na mieniu gminy o powierzchni do 30 m2

 2. działalność gospodarczą - wysokości 0,22 złotych plus VAT za 1 m2 prowadzoną na mieniu gminy o powierzchni pow. 30 m2

 3. użytkowanie rolniczo w wysokości 3 % wartości gruntów rolnych w stosunku rocznym, wyrażonej w kwintalach żyta według cen stosowanych przy sprzedaży gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

 4. na inne cele nie wymienione wyżej w wysokości 1,06 złotych plus VAT za 1m2.


 

§ 3

Ustalić stawkę za korzystanie z anten zbiorczych w gospodarstwie domowym w wysokości 2,50 złotych od 1 gniazdka.


 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 4G/07 Wójta Gminy Branice z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za użytkowanie gruntów i lokali gminnych.


 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 20 stycznia 2009r.