Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-06-29 - Informacja o wyborze oferty w przetargu na zadanie: Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w miejscowości Branice

Branice, dnia 28.06.2021r.
 

Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SZATNIE SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI BRANICE


Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę FIRMA INŻYNIERSKA ALOG mgr inż. GERARD GOLA
 

Ranking złożonych ofert:

Numer
oferty

Wykonawca*

Kryterium 1
Cena/koszt
Wartość z
oferty

Kryterium 1
Cena oferty
- waga 60%
przyznana
punktacja

Kryterium 2
Deklaracja
doświadczenia
kierownika
budowy.
Wartość z
oferty.

Kryterium 2 Za
zadeklarowanie
doświadczenia
kierownika
budowy,
realizacja jednej
roboty 10
punktów, za
realizację 2 i
więcej robót - 20
punktów -
przyznana
punktacja.

Kryterium 2
Deklaracja
minimum 5
letniego
doświadczenia
kierownika
robót
sanitarnych.
Wartość z
oferty.
[ilość lat]

Kryterium 2 Za
zadeklarowanie
minimum 5
letniego
doświadczenia
kierownika robót
sanitarnych: 10
punktów -
przyznana
punktacja.

Kryterium 2
Deklaracja
minimum 5
letniego
doświadczenia
kierownika robót
elektrycznych.
Wartość z oferty.
[ilość lat]

Kryterium 2 Za
zadeklarowanie
5 letniego
doświadczenia
kierownika
robót
elektrycznych:
10 punktów -
przyznana
punktacja.

Kryterium 2
Doświadczenie
- waga 40 % -
przyznana
punktacja.

Łączna
punktacja

1

"DER-POL" Firma
Remontowo
Budowlana Dariusz
Cieślik, Ul. Długa 17,
48-100 Bogdanowice

2 756 964,23 zł

58,48

4

20

27

10

7

10

40

98,48

2

FIRMA INŻYNIERSKA
ALOG mgr inż.
GERARD GOLA, 47-
220 KĘDZIERZYN
KOŹLE
UL.KOSMONAUTÓW
2

2 687 325,28 zł

60

2

20

19

10

9

10

40

100,00