Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2013 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2013 roku

 

Posiedzenie z dnia 26-12-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVIII / 316 / 13  w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie dotyczącej  zwrócenia się do  Sejmu  RP  i  Senatu  RP  z  apelem  o  zmianę  ustawy  Kodeks  wyborczy  w  zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych PDFU_2013-12-16_XXXVIII-316-13.pdf (21,95KB)
XXXVIII / 315 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży mienia PDFU_2013-12-16_XXXVIII-315-13.pdf (23,21KB)
XXXVIII / 314 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-12-16_XXXVIII-314-13.pdf (23,21KB)
XXXVIII / 313 / 13  w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Branice na lata 2014 -2016 PDFU_2013-12-16_XXXVIII-313-13.pdf (22,30KB)
PDFU_XXXVIII-313-13_załącznik-1.pdf (121,16KB)
XXXVIII / 312 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności, ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia PDFU_2013-12-16_XXXVIII-312-13.pdf (90,43KB)
XXXVIII / 311 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-12-16_XXXVIII-311-13.pdf (36,19KB)
XXXVIII / 310 / 13  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok PDFU_2013-12-16_XXXVIII-310-13.pdf (552,25KB)
XXXVIII / 309 / 13  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017

PDFU_2013-12-16_XXXVIII-309-13.pdf (17,67KB)
PDFU_XXXVIII-309-13_załącznik-1.pdf (423,19KB)
PDFU_XXXVIII-309-13_załącznik-2.pdf (97,77KB)

 

Posiedzenie z dnia 25-11-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVII / 308 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-11-25_XXXVII-308-13.pdf (23,78KB)
XXXVII / 307 / 13  w  sprawie  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Branice  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie PDFU_2013-11-25_XXXVII-307-13.pdf (34,04KB)
XXXVII / 306 / 13  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU_2013-11-25_XXXVII-306-13.pdf (95,53KB)
XXXVII / 305 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-11-25_XXXVII-305-13.pdf (38,74KB)

 

Posiedzenie z dnia 29-10-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVI / 304 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-10-29_XXXVI-304-13.pdf (30,35KB)

 

Posiedzenie z dnia 28-10-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXV / 303 / 13  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  wspólnego  projektu w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  „Rozwój  miast  poprzez wzmocnienie  kompetencji  jednostek  samorządu  terytorialnego,  dialog  społeczny  oraz współpracę  z przedstawicielami  społeczeństwa  obywatelskiego”  współfinansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  PDFU_2013-10-28_XXXV-303-13.pdf (27,37KB)
XXXV / 302 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-10-28_XXXV-302-13.pdf (30,06KB)
XXXV / 301 / 13  w sprawie wyrażenia opinii dot. likwidacji dróg wewnętrznych PDFU_2013-10-28_XXXV-301-13.pdf (21,39KB)
XXXV / 300 / 13  w sprawie wyrażenia opinii dot. likwidacji dróg wewnętrznych PDFU_2013-10-28_XXXV-300-13.pdf (21,60KB)
XXXV / 299 / 13  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej PDFU_2013-10-28_XXXV-299-13.pdf (24,55KB)
XXXV / 298 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2013-10-28_XXXV-298-13.pdf (24,20KB)
XXXV / 297 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2013-10-28_XXXV-297-13.pdf (24,28KB)
XXXV / 296 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2013-10-28_XXXV-296-13.pdf (24,58KB)
XXXV / 295 / 13  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2013-10-28_XXXV-295-13.pdf (97,07KB)
XXXV / 294 / 13  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice PDFU_2013-10-28_XXXV-294-13.pdf (233,04KB)
XXXV / 293 / 13  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2013 – 2015

PDFU_2013-10-28_XXXV-293-13.pdf (21,43KB)

 

Posiedzenie z dnia 23-09-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIV / 292 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną
wysokość dodatków mieszkaniowych
PDFU_2013-09-23_XXXIV-292-13.pdf (92,89KB)
XXXIV / 291 / 13  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Branice
PDFU_2013-09-23_XXXIV-291-13.pdf (97,46KB)
XXXIV / 290 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-09-23_XXXIV-290-13.pdf (24,13KB)
XXXIV / 289 / 13  w sprawie przejęcia nieruchomości PDFU_2013-09-23_XXXIV-289-13.pdf (24,36KB)
XXXIV / 288 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2013-09-23_XXXIV-288-13.pdf (23,89KB)
XXXIV / 287 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2013-09-23_XXXIV-287-13.pdf (23,91KB)
XXXIV / 286 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2013-09-23_XXXIV-286-13.pdf (24,09KB)
XXXIV / 285 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2013-09-23_XXXIV-285-13.pdf (23,87KB)
XXXIV / 284 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy

PDFU_2013-09-23_XXXIV-284-13.pdf (39,11KB)

 

Posiedzenie z dnia 26-08-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIII / 283 / 13  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu PDFU_2013-08-26_XXXIII-283-13.pdf (23,87KB)
XXXIII / 282 / 13  w sprawie nieodpłatnego przekazania użytkowania wieczystego PDFU_2013-08-26_XXXIII-282-13.pdf (22,55KB)
XXXIII / 281 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-08-26_XXXIII-281-13.pdf (22,99KB)
XXXIII / 280 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-08-26_XXXIII-280-13.pdf (23,13KB)
XXXIII / 279 / 13  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFU_2013-08-26_XXXIII-279-13.pdf (24,41KB)
XXXIII / 278 / 13  w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych PDFU_2013-08-26_XXXIII-278-13.pdf (89,88KB)
XXXIII / 277 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat PDFU_2013-08-26_XXXIII-277-13.pdf (90,88KB)
XXXIII / 276 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-08-26_XXXIII-276-13.pdf (57,46KB)
XXXIII / 275 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2013-2016

PDFU_2013-08-26_XXXIII-275-13.pdf (23,36KB)
PDFU_XXXIII-275-13_załącznik-1.pdf (392,71KB)
PDFU_XXXIII-275-13_załącznik-2.pdf (70,17KB)

 

Posiedzenie z dnia 17-06-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXII / 274 / 13  w sprawie przejęcia nieruchomości PDFU_2013-06-17_XXXII-274-13.pdf (23,47KB)
XXXII / 273 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-06-17_XXXII-273-13.pdf (23,17KB)
XXXII / 272 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-06-17_XXXII-272-13.pdf (23,21KB)
XXXII / 271 / 13  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat PDFU_2013-06-17_XXXII-271-13.pdf (96,01KB)
XXXII / 270 / 13  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2013-06-17_XXXII-270-13.pdf (97,88KB)
XXXII / 269 / 13  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice PDFU_2013-06-17_XXXII-269-13.pdf (230,33KB)
XXXII / 268 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków
PDFU_2013-06-17_XXXII-268-13.pdf (151,44KB)
XXXII / 267 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-06-17_XXXII-267-13.pdf (41,43KB)
XXXII / 266 / 13  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 PDFU_2013-06-17_XXXII-266-13.pdf (23,61KB)
XXXII / 265 / 13  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2012  PDFU_2013-06-17_XXXII-265-13.pdf (20,55KB)

 

Posiedzenie z dnia 27-05-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXI / 264 / 13  w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’ PDFU_2013-05-27_XXXI-264-13.pdf (22,66KB)
XXXI / 263 / 13  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2013-05-27_XXXI-263-13.pdf (162,42KB)
XXXI / 262 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych, które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego PDFU_2013-05-27_XXXI-262-13.pdf (90,68KB)
XXXI / 261 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-05-27_XXXI-261-13.pdf (24,07KB)
XXXI / 260 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-05-27_XXXI-260-13.pdf (24,72KB)
XXXI / 259 / 13  w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach PDFU_2013-05-27_XXXI-259-13.pdf (184,90KB)
XXXI / 258 / 13  w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Branice na lata 2013-2017 PDFU_2013-05-27_XXXI-258-13.pdf (41,05KB)
XXXI / 257 / 13  zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice  PDFU_2013-05-27_XXXI-257-13.pdf (95,17KB)
XXXI / 256 / 13  w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia PDFU_2013-05-27_XXXI-256-13.pdf (97,86KB)

 

Posiedzenie z dnia 22-04-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXX / 255 / 13  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia PDFU_2013-04-22_XXX-255-13.pdf (15,38KB)
XXX / 254 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2013-04-22_XXX-254-13.pdf (24,58KB)

 

Posiedzenie z dnia 18-03-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIX / 253 / 13  w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFU_2013-03-18_XXIX-253-13.pdf (24,76KB)
XXIX / 252 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek PDFU_2013-03-18_XXIX-252-13.pdf (23,80KB)
XXIX / 251 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-03-18_XXIX-251-13.pdf (29,47KB)
XXIX / 250 / 13  w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki PDFU_2013-03-18_XXIX-250-13.pdf (23,69KB)

 

Posiedzenie z dnia 18-02-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVIII / 249 / 13  w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  PDFU_2013-02-18_XXVIII-249-13.pdf (32,75KB)
XXVIII / 248 / 13  w sprawie: zawarcia przez Gminę Branice Porozumienia Międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa
w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
PDFU_2013-02-18_XXVIII-248-13.pdf (44,05KB)
XXVIII / 247 / 13  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Branice
PDFU_2013-02-18_XXVIII-247-13.pdf (98,24KB)
XXVIII / 246 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości.  PDFU_2013-02-18_XXVIII-246-13.pdf (23,57KB)
XXVIII / 245 / 13  w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
PDFU_2013-02-18_XXVIII-245-13.pdf (166,44KB)
XXVIII / 244 / 13  w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 ścieków w 2013 roku  PDFU_2013-02-18_XXVIII-244-13.pdf (24,16KB)
XXVIII / 243 / 13  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDFU_2013-02-18_XXVIII-243-13.pdf (53,37KB)
XXVIII / 242 / 13  zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów

PDFU_2013-02-18_XXVIII-242-13.pdf (173,17KB)

XXVIII / 241 / 13  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Branice
PDFU_2013-02-18_XXVIII-241-13.pdf (133,55KB)
XXVIII / 240 / 13  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2013-02-18_XXVIII-240-13.pdf (38,52KB)
XXVIII / 239 / 13  zmieniająca uchwalę Rady Gminy Branice nr XVI/214/12 z 17 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2013-2016 PDFU_2013-02-18_XXVIII-239-13.pdf (656,11KB)
XXVIII / 238 / 13  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017 PDFU_2013-02-18_XXVIII-238-13.pdf (37,58KB)
XXVIII / 237 / 13  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok 

PDFU_2013-02-18_XXVIII-237-13.pdf (75,00KB)

 

Posiedzenie z dnia 21-01-2013r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVII / 236 / 13  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania PDFU_2013-01-21_XXVII-236-13.pdf (35,19KB)
XXVII / 235 / 13  w sprawie przejęcia nieruchomości. PDFU_2013-01-21_XXVII-235-13.pdf (23,50KB)
XXVII / 234 / 13  w sprawie przejęcia nieruchomości. PDFU_2013-01-21_XXVII-234-13.pdf (23,57KB)
XXVII / 233 / 13  w sprawie przejęcia nieruchomości. PDFU_2013-01-21_XXVII-233-13.pdf (23,40KB)
XXVII / 232 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości. PDFU_2013-01-21_XXVII-232-13.pdf (23,98KB)
XXVII / 231 / 13  w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości. PDFU_2013-01-21_XXVII-231-13.pdf (24,13KB)
XXVII / 230 / 13  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

PDFU_2013-01-21_XXVII-230-13.pdf (27,50KB)

XXVII / 229 / 13  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2013 rok PDFU_2013-01-21_XXVII-229-13.pdf (37,76KB)
XXVII / 228 / 13  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2013-01-21_XXVII-228-13.pdf (25,52KB)
XXVII / 227 / 13  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2013-01-21_XXVII-227-13.pdf (27,08KB)
XXVII / 226 / 13  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2013-01-21_XXVII-226-13.pdf (26,44KB)
XXVII / 225 / 13  w sprawie zaciągnięcia kredytu

PDFU_2013-01-21_XXVII-225-13.pdf (24,80KB)

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Iluk
Data wytworzenia: 2013-03-03