Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-06-09 - BG.6870.13.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 09.06.2021r.

 

BG.6870.13.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 600/6

KW nr OP1G/00023260/4

 

0,2780 ha

Branice

(S) R- obszary rolne

Działka zlokalizowana jest na skaju wsi w bardzo bliskiej odległości od przejścia granicznego z Czechami, w pobliżu zabudowań mieszkalnych, przemysłowych oraz gruntów ornych. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

 50 300,00zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 595/7.

Działka nr 132/55

KW nr OP1G/00034977/3

Działka nr 132/57

KW nr OP1G/00021372/8

 

 

 

0,0105 ha  

Branice

0,0219 ha  

Branice

 

(S) w części MU - obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne, a w części U – obszary aktywności gospodarczych  - usługowe

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz szpitala. Kształt działek korzystny regularny wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działek tylko przez nieruchomości sąsiednie. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, kanalizacja sanitarna i energia elektryczna.

6 100,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 21.07.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.06.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.