Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-06-05 - BG.6220.2.36.2020.AW - Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Branice, dnia 04.06.2021r.

BG.6220.2.36.2020.AW

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1b
48-100 Głubczyce

 

W ślad za pismem z dnia 18.03.2021r. znak: BG.6220.2.26.2020.AW  dotyczącym uzgodnienia pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w  miejscowości  Branice” (Inwestor: BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa), przesyłam uzupełnienie do raportu z dnia   31.05.2021r. celem ujednolicenia akt sprawy. Uzupełnienie zostało sporządzone przez Inwestora w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, który to wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia  raportu ooś.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o  informację, czy podtrzymujecie Państwo swoje stanowisko wyrażone w piśmie  nr NZ.4315.10.2020.MB z dnia 09.04.2021r.

 

Załącznik: 

1. Uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  z dnia 31.05.2021r.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
  3. a/a.