Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-05-25 - BG.6870.12.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 25.05.2021r.

 

BG.6870.12.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Cześć działki nr 439/2

OP1G/00033083/2

0,0140 ha

Lewice

(S) RMM- obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny

7,70 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Cześć działki nr 122

KW nr OP1G/00023927/8

 

0,1300 ha

Dzbańce

(S) Z – obszary zieleni

Część działki o klasoużytku Ł IV
z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

32,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Działka nr 412

KW nr OP1G/00028303/3

 

0,3600 ha  

Lewice

 

(S) RMM- obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

 

Działka zlokalizowana jest pośród gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Obecnie stanowi teren częściowo porośnięty dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Ukształtowanie działki niekorzystne, niweleta nieregularna z licznymi przewyższeniami. Dojazd do działki droga publiczną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie działki: energia elektryczne i wodociąg w drodze.

40 600,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 06.07.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 15.06.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.