Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2010 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2010 roku

 

Posiedzenie z dnia 13-12-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
II / 10 / 10  w sprawie powołania Komisji Statutowej PDFU_2010-12-13_II-10-10.pdf (14,62KB)
II / 9 / 10  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin oraz uchwałę Nr L/276/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin  PDFU_2010-12-13_II-9-10.pdf (31,21KB)
II / 8 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-12-13_II-8-10.pdf (36,31KB)

 

Posiedzenie z dnia 02-12-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
I / 7 / 10  w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych PDFU_2010-12-02_I-7-10.pdf (24,70KB)
I / 6 / 10  w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP PDFU_2010-12-02_I-6-10.pdf (24,46KB)
I / 5 / 10  w sprawie powołania składu Komisji Rolno - Ekologicznej PDFU_2010-12-02_I-5-10.pdf (16,09KB)
I / 4 / 10  w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Finansowej PDFU_2010-12-02_I-4-10.pdf (22,60KB)
I / 3 / 10  w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej PDFU_2010-12-02_I-3-10.pdf (15,93KB)
I / 2 / 10  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2010-12-02_I-2-10.pdf (22,11KB)
I / 1 / 10  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice

PDFU_2010-12-02_I-1-10.pdf (22,04KB)

 

Posiedzenie z dnia 09-11-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LVII / 313 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-11-09_LVII-313-10.pdf (36,85KB)
LVII / 312 / 10  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego PDFU_2010-11-09_LVII-312-10.pdf (35,76KB)

 

Posiedzenie z dnia 26-10-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LVI / 311 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-10-26_LVI-311-10.pdf (52,52KB)
LVI / 310 / 10  w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku,  źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian
i ich zatwierdzania
PDFU_2010-10-26_LVI-310-10.pdf (29,59KB)
LVI / 309 / 10  w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFU_2010-10-26_LVI-309-10.pdf (24,87KB)
LVI / 308 / 10  w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach PDFU_2010-10-26_LVI-308-10.pdf (21,88KB)
LVI / 307 / 10  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2010-10-26_LVI-307-10.pdf (27,31KB)
LVI / 306 / 10  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2010-10-26_LVI-306-10.pdf (24,66KB)
LVI / 305 / 10  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice

PDFU_2010-10-26_LVI-305-10.pdf (56,89KB)

 

Posiedzenie z dnia 12-10-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LV / 304 / 10  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych  PDFU_2010-10-12_LV-304-10.pdf (25,72KB)

 

Posiedzenie z dnia 28-09-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LIV / 303 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy  PDFU_2010-09-28_LIV-303-10.pdf (38,06KB)

 

Posiedzenie z dnia 14-09-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LIII / 302 / 10  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie Branice” w ramach Priorytetu VII Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego  PDFU_2010-09-14_LIII-302-10.pdf (24,19KB)
LIII / 301 / 10  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn.: „Nauka  szansą na lepszą przyszłość” w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  PDFU_2010-09-14_LIII-301-10.pdf (33,79KB)
LIII / 300 / 10  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
 PDFU_2010-09-14_LIII-300-10.pdf (24,25KB)
LIII / 299 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy

 PDFU_2010-09-14_LIII-299-10.pdf (57,65KB)

  

Posiedzenie z dnia 17-08-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LII / 298 / 10 w sprawie: zmiany uchwały nr L/283/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie
Branice” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFU_2010-08-17_LII-298-10.pdf (33,50KB)
LII / 297 / 10 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-08-17_LII-297-10.pdf (46,36KB)
LII / 296 / 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa wsi” 
w województwie opolskim
PDFU_2010-08-17_LII-296-10.pdf (24,74KB)
LII / 295 / 10  W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzierżkowice

PDFU_2010-08-17_LII-295-10.pdf (22,79KB)
PDFU_LII-295-10_ załącznik-1.pdf (126,31KB)

LII / 294 / 10  W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lewice PDFU_2010-08-17_LII-294-10.pdf (22,13KB)
PDFU_LII-294-10_ załącznik-1.pdf (127,68KB)
LII / 293 / 10  W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałkowice PDFU_2010-08-17_LII-293-10.pdf (22,13KB)
PDFU_LII-293-10_ załącznik-1.pdf (112,88KB)
LII / 292 / 10  W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiechowice PDFU_2010-08-17_LII-292-10.pdf (22,12KB)
PDFU_LII-292-10_ załącznik-1.pdf (117,72KB)
LII / 291 / 10  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzbańce Osiedle PDFU_2010-08-17_LII-291-10.pdf (23,88KB)
PDFU_LII-291-10_ załącznik-1.pdf (116,07KB)
LII / 290 / 10  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Posucice PDFU_2010-08-17_LII-290-10.pdf (22,62KB)
PDFU_LII-290-10_ załącznik-1.pdf (113,20KB)
LII / 289 / 10  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice PDFU_2010-08-17_LII-289-10.pdf (22,62KB)
PDFU_LII-289-10_ załącznik-1.pdf (121,73KB)
LII / 288 / 10  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wódka

PDFU_2010-08-17_LII-288-10.pdf (22,61KB)
PDFU_LII-288-10_ załącznik-1.pdf (119,01KB)

 

Posiedzenie z dnia 22-06-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LI / 287 / 10  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2010-06-22_LI-287-10.pdf (30,57KB)
LI / 286 / 10  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice PDFU_2010-06-22_LI-286-10.pdf (28,36KB)
LI / 285 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-06-22_LI-285-10.pdf (26,26KB)
LI / 284 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-06-22_LI-284-10.pdf (32,11KB)

 

Posiedzenie z dnia 25-05-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
L / 283 / 10 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie Branice” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFU_2010-05-25_L-283-10.pdf (25,65KB)
L / 282 / 10  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin.

PDFU_2010-05-25_L-282-10.pdf (372,23KB)
PDFU_L-282-10_Załącznik-1.pdf (2,32MB)

L / 281 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-05-25_L-281-10.pdf (42,11KB)
L / 280 / 10  W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dzbańce Osiedle PDFU_2010-05-25_L-280-10.pdf (24,15KB)
PDFU_L-280-10_ załącznik-1.pdf (116,07KB)
L / 279 / 10  W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Posucice PDFU_2010-05-25_L-279-10.pdf (22,90KB)
PDFU_L-279-10_ załącznik-1.pdf (113,20KB)
L / 278 / 10  W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice PDFU_2010-05-25_L-278-10.pdf (22,95KB)
PDFU_L-278-10_ załącznik-1.pdf (121,73KB)
L / 277 / 10  W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wódka PDFU_2010-05-25_L-277-10.pdf (22,91KB)
PDFU_L-277-10_ załącznik-1.pdf (119,01KB)
L / 276 / 10  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin PDFU_2010-05-25_L-276-10.pdf (31,86KB)
L / 275 / 10  zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/211/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Branice PDFU_2010-05-25_L-275-10.pdf (28,70KB)

 

Posiedzenie z dnia 27-04-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIX / 274 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-04-27_XLIX-274-10.pdf (26,12KB)
XLIX / 273 / 10  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2010-04-27_XLIX-273-10.pdf (24,70KB)
XLIX / 272 / 10  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Branice  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. PDFU_2010-04-27_XLIX-272-10.pdf (25,85KB)
XLIX / 271 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-04-27_XLIX-271-10.pdf (27,22KB)
XLIX / 270 / 10  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU_2010-04-27_XLIX-270-10.pdf (16,02KB)
XLIX / 269 / 10  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice   PDFU_2010-04-27_XLIX-269-10.pdf (30,04KB)
XLIX / 268 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-04-27_XLIX-268-10.pdf (27,06KB)
XLIX / 267 / 10  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 PDFU_2010-04-27_XLIX-267-10.pdf (22,93KB)

 

Posiedzenie z dnia 23-03-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVIII / 266 / 10  w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie planu umieszczenia wyjazdowego zespołu ratunkowego na terenie gminy Branice PDFU_2010-03-23_XLVIII-266-10.pdf (21,88KB)
XLVIII / 265 / 10  w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki PDFU_2010-03-23_XLVIII-265-10.pdf (25,07KB)
XLVIII / 264 / 10  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania   PDFU_2010-03-23_XLVIII-264-10.pdf (31,08KB)
XLVIII / 263 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu   PDFU_2010-03-23_XLVIII-263-10.pdf (34,04KB)
XLVIII / 262 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-03-23_XLVIII-262-10.pdf (50,13KB)
XLVIII / 261 / 10  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych  w gminie Branice, sołectwie Branice. PDFU_2010-03-23_XLVIII-261-10.pdf (157,60KB)
PDFU_XLVIII-261-10_załącznik-1.pdf (3,80MB)
XLVIII / 260 / 10  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin. PDFU_2010-03-23_XLVIII-260-10.pdf (216,36KB)
PDFU_XLVIII-260-10_załącznik-1.pdf (3,69MB)

 

Posiedzenie z dnia 16-02-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVII / 259 / 10  w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice PDFU_2010-02-16_XLVII-259-10.pdf (21,98KB)
XLVII / 258 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-02-16_XLVII-258-10.pdf (26,26KB)
XLVII / 257 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-02-16_XLVII-257-10.pdf (26,63KB)
XLVII / 256 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-02-16_XLVII-256-10.pdf (27,92KB)
XLVII / 255 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-02-16_XLVII-255-10.pdf (27,81KB)
XLVII / 254 / 10  w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2010-02-16_XLVII-254-10.pdf (26,44KB)
XLVII / 253 / 10  w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2010-02-16_XLVII-253-10.pdf (27,77KB)
XLVII / 252 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-02-16_XLVII-252-10.pdf (32,91KB)
XLVII / 251 / 10  w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Branice wysokości dodatku  specjalnego PDFU_2010-02-16_XLVII-251-10.pdf (23,47KB)
XLVII / 250 / 10  w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFU_2010-02-16_XLVII-250-10.pdf (23,21KB)
XLVII / 249 / 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa wsi” w
województwie opolskim
PDFU_2010-02-16_XLVII-249-10.pdf (24,83KB)
XLVII / 248 / 10  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.  PDFU_2010-02-16_XLVII-248-10.pdf (29,99KB)
XLVII / 247 / 10  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok PDFU_2010-02-16_XLVII-247-10.pdf (47,69KB)

 

Posiedzenie z dnia 26-01-2010r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLVI / 246 / 10  w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2010-01-26_XLVI-246-10.pdf (51,90KB)
XLVI / 245 / 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania PDFU_2010-01-26_XLVI-245-10.pdf (40,03KB)
XLVI / 244 / 10  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej PDFU_2010-01-26_XLVI-244-10.pdf (34,54KB)
XLVI / 243 / 10  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2010 rok PDFU_2010-01-26_XLVI-243-10.pdf (37,00KB)

 
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Herbut, Mirosław Zakowicz
Data wytworzenia: 2010-08-11