Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-05-12 - BG.6870.11.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 12.05.2021 r.

 

BG.6870.11.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 385

OP1G/00023893/0

0,2992 ha

Lewice

(S) RMM- obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych oraz gruntach rolnych. Kształt działki średnio korzystny, wydłużony czworokąt, niweleta lekko pofalowana. Działka w części porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do działki z jednej strony drogą gminną,z drugiej strony drogą utwardzoną asfaltem.

41 300,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 994/11

KW nr OP1G/00028303/3

 

0,0420 ha  

Lewice

 

(P) projektowana sieć wodociągowa o przekroju Ø110 dla sieci tranzytowo – rozdzielczej i przyłączy

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki niekorzystny, nieregularny wielokąt, niweleta zróżnicowana, niewielką część działki stanowi skarpa. Działka częściowo porośnięta jest krzewami i drzewami. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

6 200,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 994/8.

Działka nr 34

OP1G/00032568/9

 

budynek mieszkalnym nr 15

0,3500 ha

Niekazanice

 

70,50 m2

Niekazanice - Kałduny

(S) RMM- obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz gruntów rolnych. Na działce siedliskowej posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy. Uzbrojenie techniczne działki: wodociąg, sieć energii elektrycznej. Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą o nawierzchni z kamienia polnego („kocie łby”).

46 500,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.06.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.06.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.