Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-05-10 - BG.6840.2.3.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 994/6 o pow. 0,0342 ha położonej w miejscowości Lewice

Branice, dnia 10.05.2021r.

 

BG.6840.2.3.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 10.05.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 994/6 o pow. 0,0342 ha położonej w miejscowości Lewice, nr KW OP1G/00036897/2.
  2. Do przetargu przystąpił 1 oferent.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki  w I przetargu  wynosiła:  6 870,00 zł – kwota zwolniona z podatku VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 6 970,00 zł.
  5. Nabywcą w/w nieruchomości została p. Sylwia Nozdryn - Płotnicka.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Mróz